Avicola

Ponedores, Reproductores, Pollastres.

Cavalls

Granulat i Multipartícules.

Porcí

Reproducció, Garrins, Engreix.

Conills

Tots tipus.

Boví

De carn i de llet.

Aus

De Caça, Voladores i Corredores

Oví

De carn i de llet.

Mascotes

Gats i Gossos.

Distribucions:

AVÍCOLA

 

PONEDORES

 • Recria
 • Posta

REPRODUCTORES

 • Recria
 • Posta

POLLASTRES

 • Broiler
 • Pais

ESPECIALITATS

 • Entrada
 • Creixement
 • Engreix
 • Retirada

PORCÍ

 

REPRODUCCIÓ

 • Gestants
 • Lactants

GARRINS

 • Lactoiniciador
 • Prestarter
 • Starter

ENGREIX

 • Entrada
 • Creixement
 • Acabat

BOVÍ

 

DE CARN

 • Iniciador
 • Creixement
 • Acabat
 • Únic

DE LLET

 • Recria Vedelles
 • Producció de llet

OVÍ

 

DE CARN

 • Lactància
 • Engreix

DE LLET

 • Lactació
 • Manteniment

CAVALLS

 

GRANULAT

 • Manteniment
 • Esport

MULTIPARTÍCULES

 • Manteniment
 • Esport
 • Gamma Alta

CONILLS

 

 • Reproducció
 • Lactància
 • Engreix

AUS

 

DE CAÇA

 • Galls dindis
 • Perdius

VOLADORES

 • Coloms
 • Faisans

CORREDORES

 • Estruços

MASCOTES

 

Distribuïdors: